Audyt legalności oprogramowania

Usługa audytu legalności oprogramowania ma na celu analizę oprogramowania znajdującego się na Państwa komputerach i porównanie go z posiadanymi licencjami. Rosnąca liczba użytkowanych aplikacji, nowe formy licencjonowania oraz zawiłe zapisy umów licencyjnym mogą prowadzić do utraty kontroli nad pełną legalnością oprogramowania w organizacji.

11B

Profesjonalni audytorzy przeanalizują dowody licencyjne, które Państwo posiadacie i stworzą czytelne raporty odnoszące do bilansu oprogramowania znajdującego się na komputerach. Ponadto analizie zostaną poddane polityki zarządzania oprogramowaniem w organizacji i w razie konieczności zostaną one poddane odpowiednim korektą. Profesjonalny i czytelny raport z audytu obejmuje również analizę plików multimedialnych na Państwa komputerach oraz zestawienie wszystkich posiadanych przez organizację licencji.

Do kogo kierowana jest usługa:

 • firmy, przedsiębiorstwa sektora prywatnego
 • administracja publiczna
 • komórki audytu wewnętrznego - wsparcie w zakresie rzeczoznawcy

Wymierne korzyści usługi audytu legalności oprogramowania:

 • ustalenie aktualnego stanu legalności oprogramowania w  organizacji,
 • pomoc w zarządzaniu oprogramowaniem,
 • analiza dowodów licencyjnych,
 • raport o ilości posiadanych licencji na oprogramowanie,
 • spis wszystkich aplikacji znajdujących na komputerach firmy,
 • analiza plików multilateralnych chronionych prawami autorskimi,
 • wzrost bezpieczeństwa i kontrolę nad danymi,
 • raport o konfiguracji posiadanego sprzętu z wyszczególnieniem wszystkich jego podzespołów,
 • wskazanie najkorzystniejszego scenariusza naprawy stanu legalności,
 • weryfikacja polityk zarządzania oprogramowaniem i ich odpowiadania modyfikacja,
 • możliwość otrzymania certyfikatu potwierdzającego zgodność licencyjną,
 • dostęp do fachowej wiedzy audytorów po zakończeniu audytu,
 • spokojny sen zarządu oraz prestiż dla firmy.