Audyt zarządzania procesami IT

Zasoby informacyjne i wspierające je technologie są najcenniejszymi, ale często w niedostatecznym stopniu rozumianymi aktywami. Organizacje, które osiągają sukcesy, rozumieją ryzyko, wykorzystują zalety technologii informatycznych i znajdują sposoby na dostosowanie strategii IT do strategii biznesowej, uzyskanie wartości z inwestycji w IT oraz pomiar wydajności IT.

Dlatego poddajcie niezależnej ocenie działalność IT aby uzyskać zapewnienie, że dostosowana jest do potrzeb firmy, że wspiera działalność biznesową i maksymalizuje osiągane korzyści, zasoby IT są wykorzystywane w odpowiedzialny sposób oraz odpowiednio zarządza się ryzykiem informatycznym.

Z naszą pomocą ustanowicie efektywny ład informatyczny.

Przykładowe procesy objęte audytem:

 • definiowanie planu strategicznego IT i ustalanie kierunku technologicznego
 • definiowanie procesów IT, organizacji i wzajemnych zależności
 • zarządzanie zasobami ludzkimi w IT
 • ocena i zarządzanie ryzykiem informatycznym
 • zarządzanie projektami
 • nabywanie i utrzymywanie aplikacji oraz infrastruktury technicznej
 • zarządzanie zmianami
 • identyfikowanie i rozliczanie kosztów
 • zarządzanie konfiguracją
 • zarządzanie danymi
 • definiowanie i zarządzanie poziomami usług
 • monitorowanie i ocena wydajności IT

Do kogo kierowana jest usługa:

 • instytucje sektora finansów publicznych, podmioty realizujące zadania publiczne
 • firmy, przedsiębiorstwa sektora prywatnego
 • audyt wewnętrzny – wsparcie w charakterze eksperta/rzeczoznawcy.