Zgodność z Rekomendacją D KNF

13BOferta obejmuje wykonanie audytu na podstawie założeń zawartych w Rekomendacji D, wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, w zakresie:

 • Strategii i organizacji obszarów technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, w stosunku do takich działań  jak:
  • nadzór Rady Nadzorczej, nad funkcjonowaniem obszarów technologii informacyjnej i bezpieczeństwa (Rekomendacja 1),  
  • funkcjonowanie systemu informacji zarządczej w zakresie obszarów technologii informacyjnej oraz bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego (Rekomendacja 2),
  • opracowanie i wdrożenie strategii w zakresie obszarów technologii informacyjnej (Rekomendacja 3),
  • zasady współpracy oraz zakresy odpowiedzialności obszaru biznesowego, technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego (Rekomendacja 4),
  • organizacja pracy oraz zarządzanie zasobami ludzkimi w obszarach technologii informacyjnej i bezpieczeństwa oraz ich adekwatność do specyfiki działalności i efektywnej realizacji działań w tych obszarach (Rekomendacja 5),
 • Rozwoju środowiska teleinformatycznego, w zakresie:
  • zasad prowadzenia projektów (Rekomendacja 6),
  • rozwoju systemów informatycznych (Rekomendacja 7),
 • Utrzymania i eksploatacji środowiska teleinformatycznego, w zakresie:
  • zarządzania danymi wykorzystywanymi w ramach prowadzonej działalności (Rekomendacja 8),
  • zarządzania infrastrukturą informatyczną (Rekomendacja 9),
  • współpracy z zewnętrznymi dostawcami usług informatycznych (Rekomendacja 10),
  • zasad oraz mechanizmów technicznych zapewniających właściwy poziom kontroli dostępu logicznego do danych i informacji oraz dostępu fizycznego do kluczowych elementów infrastruktury teleinformatycznej (Rekomendacja 11),  
  • ochrony środowiska teleinformatycznego przed szkodliwym oprogramowaniem (Rekomendacja 12),
  • wsparcia wewnętrznych użytkowników w zakresie rozwiązywania problemów (Rekomendacja 13),
  • skuteczności działań mających na celu osiągnięcie i utrzymanie odpowiedniego poziomu kwalifikacji pracowników w zakresie bezpieczeństwa (Rekomendacja 14),
  • zarządzania ciągłością działania (Rekomendacja 15),
  • skuteczności zaimplementowanych kanałów dostępu oraz ich poziomu bezpieczeństwa (Rekomendacja 16),
  • zasad zarządzania tzw. oprogramowaniem użytkownika końcowego (Rekomendacja 17).
 • Zarządzania bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego, w zakresie:
  • skuteczności funkcjonowania sformalizowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego (Rekomendacja 18),
  • klasyfikacji systemów informatycznych i przetwarzanych w nich informacji (Rekomendacja 19),
  • zarządzania incydentami (Rekomendacja 20).
  • Niezależnych audytów obszarów technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego (Rekomendacja 21).

Oferujemy także przeprowadzenie prezentacji i sesji prezentujących znowelizowaną Rekomendację D dla Kierownictwa.