Audyt zgodności z ISO/IEC 24762

9BJeśli chcecie wiedzieć, czy jesteście właściwie przygotowani na ewentualne awarie środowiska informatycznego to proponujemy niezależny i kompleksowy przegląd i ocenę zgodności zaprojektowanych usług z wytycznymi zawartymi w normie PN-ISO/IEC 24762.

Zaprojektowaliście już usługi odtworzenia techniki informatycznej po katastrofie?

Dzięki nam dowiecie się, czy zaprojektowane rozwiązania są zgodne z najlepszymi praktykami w tej dziedzinie. Jeśli będzie taka potrzeba pomożemy rozwiązania te zoptymalizować tak, aby usługa odtworzenia odpowiadała wymaganiom biznesowym oraz była skuteczna wtedy kiedy będzie naprawdę potrzebna.  

Poddamy niezależnej i fachowej ocenie:

  • obiekty związane z usługami odtworzenia techniki informatycznej po katastrofie, ich lokalizację i bezpieczeństwo,
  • środki kontroli dostępu fizycznego, środki zabezpieczenia środowiskowe i techniczne,
  • organizację centrum zarządzania kryzysowego oraz zaplecza pomocniczego niezwiązanego bezpośrednio z odtwarzaniem po katastrofie,
  • organizację  usługi odtworzenia techniki informatycznej po katastrofie,
  • organizację wewnętrzną oraz zarządzanie współpracą z dostawcami,
  • plan odtworzenia po katastrofie, plan reagowania kryzysowego,
  • gotowość operacyjną i dotyczącą urządzeń informatycznych.

Nie zaprojektowaliście jeszcze usługi odtworzenia techniki informatycznej? Nie jesteście przygotowani na katastrofę?

Skorzystajcie z usługi audytu zgodności z normą PN-ISO/IEC 24762.

Dzięki fachowej ocenie środowiska informatycznego porównamy Wasz stopień przygotowania z najlepszymi praktykami i wytycznymi w tym zakresie.

Zidentyfikujemy Wasze wymagania dla środowiska informatycznego w oparciu o wymagania biznesowe i pomożemy w przygotowaniu rozwiązań, dzięki którym przerwa wynikająca z katastrofy nie będzie taka straszna, a straty finansowe wynikające z przestoju będą zredukowane do minimum.

Może to mieć szczególne znaczenie jeśli katastrofa naprawdę się przydarzy.

Korzystacie z usług dostarczanych przez firmę zewnętrzną?

Ocenimy zapisy umowne, pomożemy w procesie mierzenia jakości świadczonych usług i zbudowaniu planu doskonalenia, dzięki czemu każda kolejna umowa z podmiotem zewnętrznym będzie doskonalsza.

Dzięki naszej ocenie Waszego przygotowania i zarządzania ciągłością działania w zakresie usług odtworzenia techniki informatycznej rozpoznacie stan przygotowania na ewentualną katastrofę środowiska informatycznego, a wszelkie słabości pomożemy skutecznie wyeliminować.

Do kogo kierowana jest usługa:

  • instytucje sektora finansów publicznych
  • firmy, przedsiębiorstwa sektora prywatnego
  • audyt wewnętrzny – wsparcie w charakterze eksperta/rzeczoznawcy.