Software Asset Management

Polityki zarządzania oprogramowaniem (z ang. Software Asset Management) to coś więcej niż kwestia legalności, tak często poruszana w ostatnim czasie. Wdrożenie polityk zarządzania oprogramowania (SAM), które Państwu proponujemy ma na celu nadzór nad  zasobami oprogramowania na wszystkich etapach jego życia w organizacji.

14BPocząwszy od planowania zakupu, aż do jego wycofania. Odpowiednia analiza obecnej dojrzałości polityk zarządzania oprogramowania pozwoli opracować polityki, które odpowiednio wdrożone przyniosą wiele wymiernych korzyści.

Wśród nich znajdują się między innymi:
- wymierne oszczędności finansowe

  • pełna zgodność licencyjna
  • świadomi pracownicy
  • standaryzacja oprogramowania
  • ułatwienie procesu odtwarzania po awarii,
  • sformalizowane procesy zakupów i dostaw
  • ułatwione procedury wdrożenia i wycofywania oprogramowania
  • wsparcie ze strony osób zarządzających

Wdrożenie polityk zarządzania oprogramowaniem, ułatwi codzienną pracę zespołów IT, a także przygotowuje na nieprzewidziane zdarzenia takie jak wymuszone audyty producentów oprogramowania. Nasi eksperci dostosują polityki zarządzania oprogramowaniem do Twojej organizacji i wspomogą Cię w kolejnych krokach podczas opracowywania i wdrożenia kolejnych polityk SAM.