Rada Biznesu WZ PCZ

Od 2013 roku mamy swojego przedstawiciela w Radzie Doradczej Biznesu Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Rada Biznesu  to interdyscyplinarne gremium, które stanowi Forum wymiany myśli i kontaktów między światem akademickim oraz środowiskami biznesu, mediów, kultury i samorządu lokalnego oraz regionalnego.

Uczestnictwo w Radzie daje możliwość ciekawych spotkań oraz jest źródłem kreowania innowacyjnych programów na rzecz studentów oraz nowej pozycji Politechniki Częstochowskiej na rynku krajowym a nam stwarza możliwość pewnej decyzyjności i kierunkowania studentów na rozwój w ramach procesów jakich potrzebuje biznes.