Outsourcing funkcji IOD

 abi kluczW ramach prac proponujemy kompleksowe podejście w zakresie nadzoru nad ochroną danych osobowych obejmujące:

 • przygotowanie pełnej dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych wymaganej Ustawą oraz dokumentami od niej zależnymi oraz dbałość o jej zmiany i aktualność,
 • prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
 • prowadzenie wykazu wszystkich zbiorów danych osobowych,
 • przygotowywanie wytycznych dla pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
 • rozpatrywanie skarg i zapytań od osób w zakresie danych osobowych,
 • nadzór nad udostępnianiem i powierzaniem danych osobowych stronom trzecim,
 • nadzór nad poprawnością przetwarzania i bezpieczeństwa danych osobowych w systemach teleinformatycznych,
 • nadzór nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe we wszystkich lokalizacjach danego podmiotu,
 • opiniowanie umów z podmiotami zewnętrznymi w zakresie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
 • prowadzenie szkoleń dla nowozatrudnionych pracowników,
 • opracowanie szkoleń okresowych dla wszystkich pracowników,
 • nadzór nad obiegiem oraz przechowywaniem dokumentów zawierających dane osobowe
 • nadzór nad naprawami, konserwacją oraz likwidacją urządzeń służących do przetwarzania danych osobowych,
 • współpracę z UODO, w tym przygotowywanie wniosków,
 • rejestracja zbiorów,
 • konsulting,
 • udział podczas kontroli sprawowanej przez instytucje lub firmy zewnętrzne.