Administracja systemami i sieciami

Oferujemy pełny zakres administrowania systemami i sieciami. Zajmujemy się utrzymaniem gotowych systemów wiodących producentów oraz dedykowanych rozwiązań biznesowych.

Dzięki naszym specjalistom będziecie Państwo mogli utrzymać i rozwijać swoją infrastrukturę teleinformatyczną lub korzystać z innych rozwiązań jakie możemy Państwu zaproponować.

Oferujemy usługi o charakterze ciągłym równocześnie realizując jednorazowe zlecenia w zależności od potrzeb Klienta. Wraz z utrzymaniem infrastruktury czuwamy nad jej bezpieczeństwem administrując i zarządzając wszelkimi systemami wspomagającymi a także realizujemy podstawowe działania działów HelpDesk, zapewniając kolejną linia wsparcia.

W ramach outsourcingu IT zapewniamy:

  • szczegółowy opis czynności realizowanych w ramach umowy wraz z określeniem poziomu świadczonych usług (SLA),
  • zapewnienie kontaktowania się w trybie ciągłym,
  • zdalną administrację systemami i sieciami,
  • realizację raportowania prac i prowadzenia dokumentacji,
  • utrzymanie procedur eksploatacyjnych systemów oraz rejestrów określonych w Polityce Bezpieczeństwa i w dokumentach powiązanych,
  • propozycje działań / wdrożeń w celu poprawy bezpieczeństwa.