Audytor bezpieczeństwa informacji (dla zaawansowanych)

11BProgram szkolenia został dopasowany do osób, które znają zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji i chcą swoją wiedzę poszerzyć o zaawansowane, praktyczne wskazówki dotyczące audytu poszczególnych obszarów bezpieczeństwa w organizacji.

Celem szkolenia jest przekazanie zaawansowanej wiedzy z zakresu audytu obszarów bezpieczeństwa:

 • zarządzanie ryzykiem na potrzeby bezpieczeństwa informacji
 • prawne aspekty ochrony informacji
 • wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO/IEC 27001
 • badanie zgodności z wymaganiami ujętymi w ISO/IEC 27001
 • planowanie i organizacja systemów informatycznych
 • audyt infrastruktury informatycznej
 • audyt procesu zarządzania ciągłością działania
 • wykrywanie i zapobieganie oszustwom i nadużyciom komputerowym
 • audyt legalności oprogramowania
 • certyfikacja ISO/IEC 27001 - przygotowanie do audytu jednostki certyfikującej

Szkolenie kierowane jest do:

 • osób zajmujących się problematyką audytu systemów informatycznych
 • osób odpowiedzialnych za zaplanowanie oraz przeprowadzanie audytów systemów informatycznych w firmie
 • osób zajmujących się problematyką bezpieczeństwa informacji
 • osób, które kreują bezpieczeństwo lub odpowiadają za utrzymanie bezpieczeństwa informacji w firmie

Forma prowadzenia zajęć:

wykład teoretyczny, ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje grupowe

Przewidywane efekty szkolenia:

 • samodzielne zaplanowanie i realizacja audytu systemu bezpieczeństwa informacyjnego przedsiębiorstwa zgodnie z międzynarodowymi standardami
 • samodzielne zaplanowanie i realizacja audytu systemów oraz infrastruktury teleinformatycznej

Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach szkolenia pozwolą uczestnikom na samodzielne zbadanie czy proces zarządzania ryzykiem jest adekwatny do potencjalnych zagrożeń, zapewnia wystarczającą ochronę aktywów (zasobów) i informacji, oraz czy system kontroli w obszarze całej infrastruktury informatycznej jest efektywny i skuteczny, zgodnie z przyjętymi standardami i kryteriami.

Program szkolenia jest oparty na międzynarodowych normach bezpieczeństwa informacyjnego oraz standardach audytowania.

Czas trwania szkolenia: 2 dni