Bezpieczeństwo informacji w organizacji

12BCelem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do wdrożenia skutecznej ochrony informacji w organizacji w oparciu o krajowe i międzynarodowe standardy i obowiązujące przepisy prawa oraz podniesienie poziomu świadomości uczestników w zakresie zagrożeń dla informacji.

Planujecie opracować i wdrożyć skuteczne zasady ochrony informacji?

Trenerzy, jako praktycy zaprezentują najlepsze praktyki zarządzania bezpieczeństwem informacji,  pokażą jak skutecznie opracować i wdrożyć politykę bezpieczeństwa oraz niezbędne procedury, w tym procedury IT.

Na szkoleniu są omawiane zagadnienia takie jak:

 • bezpieczeństwo informacji w oparciu o powszechnie uznane normy i standardy
 • identyfikacja i interpretacja wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa informacji
 • praktyczne podejście do wdrożenia PBI w organizacji
 • organizacja zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji
 • przegląd zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji przetwarzanych formą tradycyjną oraz elektroniczną, źródła zagrożeń związanych z bezpieczeństwem informacji oraz ich klasyfikacja w oparciu o możliwe zdarzenia i straty dla organizacji
 • praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji, w tym najlepsze praktyki zabezpieczeń - na co należy zwracać uwagę przetwarzając informacje chronione za pomocą urządzeń takich jak komputer stacjonarny, laptop, smartphone, tablet, zewnętrzne nośniki danych, itp.
 • najczęściej stosowane praktyki i sposoby wyłudzania informacji z organizacji (np. wykradanie danych, ataki socjotechniczne z wykorzystaniem dostępnych zasobów i możliwości, działania konkurencji, łamanie zabezpieczeń systemów komputerowych, działania pracowników wewnętrznych na szkodę organizacji i inne)
 • odpowiedzialność oraz wskazówki dla użytkowników systemów informacyjnych w ramach codziennej praca przy przetwarzaniu

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • osób zajmujących się problematyką bezpieczeństwa informacji
 • osób, które kreują bezpieczeństwo lub odpowiadają za utrzymanie bezpieczeństwa informacji w firmie
 • osób planujących w przyszłości zajmować się bezpieczeństwem informacji, ochroną danych osobowych w sektorze publicznym lub prywatnym

Chcecie podnieść poziomu świadomości swoich pracowników w zakresie zagrożeń dla informacji i bezpiecznego przetwarzania informacji?
Dostosujemy program szkolenia tak, aby pracownicy przetwarzali informacje zgodnie z oczekiwaniami właściciela informacji, rozumieli potrzebę ochrony informacji i znali konsekwencje prawne za naruszenie wymogów bezpieczeństwa informacji.

Forma prowadzenia zajęć:

wykład teoretyczny, ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje grupowe

Program szkolenia jest oparty na międzynarodowych normach bezpieczeństwa informacyjnego.

Czas trwania szkolenia: 2 dni