Realizacja audytu IT przez audyt wewnętrzny

5BTrenerzy - doświadczeni praktycy w dziedzinie audytu systemów informatycznych przekażą wiedzę niezbędną do realizacji audytu informatycznego. Zakres tematyczny szkolenia zaspokoi zarówno początkujących jak i praktykujących już audytorów IT.

Przewidywane efekty szkolenia:

Przewidujemy, że po szkoleniu będziesz potrafił samodzielnie zaplanować i zrealizować audyt systemów informatycznych. Dzięki ćwiczeniom zdobędziesz umiejętności oceny wybranych procesów IT. Będziesz wiedział jakie narzędzia informatyczne można wykorzystać w trakcie audytu IT, a także do wykrywania oszustw i nadużyć komputerowych. Poznasz najważniejsze aspekty prawne w obszarze IT, w tym też niezbędne do realizacji audytu legalności oprogramowania.

Omawiane lub objęte ćwiczeniami zagadnienia to m.in.:

 • planowanie strategiczne IT
 • ocena i zarządzanie ryzykiem informatycznym
 • bezpieczeństwo IT
 • zarządzanie projektami
 • nabywanie i utrzymywanie aplikacji oraz infrastruktury technicznej
 • zarządzanie zmianami i konfiguracją
 • zarządzanie danymi
 • definiowanie i zarządzanie poziomami usług
 • monitorowanie i ocena wydajności IT
 • kontynuacja działalności po awarii - zarządzanie ciągłością działania
 • wykrywanie i zapobieganie oszustwom i nadużyciom komputerowym
 • audyt legalności oprogramowania
 • standardy audytowania

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie  przeznaczone jest  dla osób zajmujących się problematyką audytu systemów informatycznych. Szkolenie przeznaczone jest również dla osób, które planują w przyszłości przeprowadzać audyty systemów informatycznych w instytucji sektora publicznego lub prywatnego.

Forma prowadzenia zajęć:

 • wykład teoretyczny, ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje grupowe

Czas trwania szkolenia: 2 dni