Kalendarz SECURITY

Listopad 2019
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Partnerzy portalu

slide2 slide3 slide4

Login Form

Redaktor naczelny

piotr blaszczecPiotr Błaszczeć- specjalista ds. bezpieczeństwa IT, audytor systemów IT, Lead auditor ISO 27001, 20000, 22301 jednostki certyfikacyjnej CIs CERT i Quality Austria, biegły sądowy z zakresu przestępst przy użyciu sieci komputerowych, Administrator Bezpieczeństwa informacji w kilku podmiotach sektora prywatnego i publicznego, członek ISACA, ISSA, IIC, IIS, SABI.
e-mail:
www.blaszczec.pl

Chyba najlepsze narzędzie do skanowania tego typu.
Nmap (ang. “Network Mapper”) jest narzędziem open source do eksploracji sieci i audytów bezpieczeństwa. Został zaprojektowany do szybkiego skanowania dużych sieci, ale również działa dobrze w stosunku do pojedynczych adresów. Nmap wykorzystuje niskopoziomowe pakiety IP do wykrywania które adresy są dostępne w sieci, jakie udostępniają usługi (nazwa aplikacji i wersja), na jakich systemach operacyjnych pracują (wersja systemu), jakie typy systemów zaporowych (firewall) są wykorzystywane i dziesiątek innych cech.

Nmap jest powszechnie wykorzystywany do audytów bezpieczeństwa, również wielu administratorów sieci i systemów wykorzystuje go wykonywania rutynowych czynności, takich jak inwentaryzacja zasobów sieci, zarządzanie aktualizacjami oprogramowania i monitorowania systemów oraz ich czasu działania (uptime).

Wynikiem działania Nmapa jest lista przeskanowanych adresów z dodatkowymi informacjami zależnymi od wykorzystanych opcji. Jedną z głównych informacji jest “lista interesujących portów”. Zawiera ona numery portów wraz z protokołami, nazwami usługi i wykrytym stanem. Stan może zostać opisany jako otwarty, filtrowany, zamknięty, lub niefiltrowany. Otwarty oznacza, że aplikacja na badanym adresie oczekuje na połączenia/pakiety przychodzące na ten port. Filtrowany oznacza, że system zaporowy lub inne urządzenie blokujące ruch sieciowy nie dopuszcza komunikacji do tego portu i z tego powodu Nmap nie jest w stanie określić czy badany port jest otwarty czy zamknięty. Zamknięty port nie posiada aplikacji, która obsługuje komunikację sieciową. Porty sklasyfikowane jako niefiltrowane odpowiadały na zapytania Nmapa, jednak nie było możliwe określenie, czy były one otwarte czy zamknięte. Nmap raportuje kombinacje stanów otwarty|filtrowany i zamknięty|filtrowany jeśli nie jest w stanie określić, który z dwóch podanych stanów lepiej opisuje stan portu. Lista portów może również zawierać informacje o wykrytych wersjach oprogramowania, jeśli została włączona detekcja wersji. Jeśli została wybrana opcja skanowania dostępnych protokołów (-sO), Nmap zamiast listy portów dostarczy informacji na temat dostępności poszczególnych protokołów IP.

Poza listą interesujących portów, Nmap może dostarczyć dodatkowych informacje na temat badanych adresów, takich jak odwrotne nazwy DNS, prawdopodobne systemy operacyjne, typu urządzeń i adresy sprzętowe MAC.

Składnia wygląda następująco:
nmap [ Typ Skanowania ...] [ Opcje ] { specyfikacja celu }
NMAP funkcjonuje również w graficznym interfejsie - jako Zenmap

This handy little utility assembles and sends custom ICMP, UDP, or TCP packets and then displays any replies. It was inspired by the ping command, but offers far more control over the probes sent. It also has a handy traceroute mode and supports IP fragmentation. Hping is particularly useful when trying to traceroute/ping/probe hosts behind a firewall that blocks attempts using the standard utilities. This often allows you to map out firewall rule sets. It is also great for learning more about TCP/IP and experimenting with IP protocols. Unfortunately, it hasn't been updated since 2005. The Nmap Project created and maintains Nping, a similar program with more modern features such as IPv6 support, and a unique echo mode. For downloads and more information, visit the Hping homepage.

Angry IP Scanner : skaner portów oraz skaner IP

Angry IP Scanner to mały program (open source) napisany w Javie. Dosyć szybko działa i sprawdza się w szybkim wyszukaniu hostów ("ping scan") oraz podstawowych portów. Od wersji 3.X wspiera już nie tylko platformę Windows ale też Linux, Mac.  Aplikację wspiera porządnie prowadzony Angry FAQ.

Superscan : Windowsowy prosty i bardzo szybki skaner portów TCP/UDP utrzymywany przez Foundstone. Zawiera dodatkowe narzędzia sieciowe takie jak  ping, traceroute, http head, and whois.