Chronimy

Twoje aktywa naszą wiedzą!

Zapewniamy

wybór najlepszego rozwiązania!

Szkolimy

Jak skutecznie osiągnąć sukces!

Witamy na stronie firmy LOCOS

Od początku swojego istnienia LOCOS konsekwentnie realizuje strategię rozwoju zaawansowanych usług szczególnie w aspekcie szeroko pojętego bezpieczeństwa informacji oraz systemów IT.

Nasze usługi w zakresie konsultingu, wdrożeń a także audytów oferowane są na terenie całego kraju a za ich realizację odpowiedzialna jest odpowiednia wykwalifikowana kadra stworzona przez ludzi z pasją, których mocne strony to:

 • Łatwość poruszania się w obrębie zaawansowanych rozwiązań IT
 • Podejście procesowe w aspekcie definiowanych rozwiązań i zadań
 • Nacisk na pełne wykorzystanie najlepszych praktyk dostępnych na rynku
 • Nastawienie na innowacyjność i poprawa zarządzania środowiskami
 • Pełne zaangażowanie i ciągłe doskonalenia własne i zleceniodawców.

Audytor bezpieczeństwa informacji (dla zaawansowanych)

11BProgram szkolenia został dopasowany do osób, które znają zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji i chcą swoją wiedzę poszerzyć o zaawansowane, praktyczne wskazówki dotyczące audytu poszczególnych obszarów bezpieczeństwa w organizacji.

Celem szkolenia jest przekazanie zaawansowanej wiedzy z zakresu audytu obszarów bezpieczeństwa:

 • zarządzanie ryzykiem na potrzeby bezpieczeństwa informacji
 • prawne aspekty ochrony informacji
 • wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO/IEC 27001
 • badanie zgodności z wymaganiami ujętymi w ISO/IEC 27001
 • planowanie i organizacja systemów informatycznych
 • audyt infrastruktury informatycznej
 • audyt procesu zarządzania ciągłością działania
 • wykrywanie i zapobieganie oszustwom i nadużyciom komputerowym
 • audyt legalności oprogramowania
 • certyfikacja ISO/IEC 27001 - przygotowanie do audytu jednostki certyfikującej

Szkolenie kierowane jest do:

 • osób zajmujących się problematyką audytu systemów informatycznych
 • osób odpowiedzialnych za zaplanowanie oraz przeprowadzanie audytów systemów informatycznych w firmie
 • osób zajmujących się problematyką bezpieczeństwa informacji
 • osób, które kreują bezpieczeństwo lub odpowiadają za utrzymanie bezpieczeństwa informacji w firmie

Forma prowadzenia zajęć:

wykład teoretyczny, ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje grupowe

Przewidywane efekty szkolenia:

 • samodzielne zaplanowanie i realizacja audytu systemu bezpieczeństwa informacyjnego przedsiębiorstwa zgodnie z międzynarodowymi standardami
 • samodzielne zaplanowanie i realizacja audytu systemów oraz infrastruktury teleinformatycznej

Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach szkolenia pozwolą uczestnikom na samodzielne zbadanie czy proces zarządzania ryzykiem jest adekwatny do potencjalnych zagrożeń, zapewnia wystarczającą ochronę aktywów (zasobów) i informacji, oraz czy system kontroli w obszarze całej infrastruktury informatycznej jest efektywny i skuteczny, zgodnie z przyjętymi standardami i kryteriami.

Program szkolenia jest oparty na międzynarodowych normach bezpieczeństwa informacyjnego oraz standardach audytowania.

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Jak działamy i jak podchodzimy do każdego zadania?

Efektem naszych prac jest poprawa bezpieczeństwa informacji we wszystkich obszarach Twojej działalności, co przekłada się na Twoją wiarygodność i pewność.

Niezależna analiza

Podstawą naszych prac jest dokładna analiza i zrozumienie celów jakie chcecie osiągnąć! Analizujemy procesy, kategoryzujemy ryzyka i przedstawiamy rekomendacje.

Szczegółowe rekomendacje

W każdym zadaniu staramy się znaleźć najlepsze rozwiązanie, które opieramy na doświadczeniu oraz ciągłym doskonaleniu.

Outsourcing ABI

W ramach prac zapewniamy kompleksowe podejście w zakresie nadzoru nad ochroną danych osobowych zgodnie z wymaganiami regulacji prawnych.

Wybrani klienci