Drukuj

Audytor bezpieczeństwa informacji (dla zaawansowanych)

11BProgram szkolenia został dopasowany do osób, które znają zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji i chcą swoją wiedzę poszerzyć o zaawansowane, praktyczne wskazówki dotyczące audytu poszczególnych obszarów bezpieczeństwa w organizacji.

Celem szkolenia jest przekazanie zaawansowanej wiedzy z zakresu audytu obszarów bezpieczeństwa:

Szkolenie kierowane jest do:

Forma prowadzenia zajęć:

wykład teoretyczny, ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje grupowe

Przewidywane efekty szkolenia:

Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach szkolenia pozwolą uczestnikom na samodzielne zbadanie czy proces zarządzania ryzykiem jest adekwatny do potencjalnych zagrożeń, zapewnia wystarczającą ochronę aktywów (zasobów) i informacji, oraz czy system kontroli w obszarze całej infrastruktury informatycznej jest efektywny i skuteczny, zgodnie z przyjętymi standardami i kryteriami.

Program szkolenia jest oparty na międzynarodowych normach bezpieczeństwa informacyjnego oraz standardach audytowania.

Czas trwania szkolenia: 2 dni